Politika privatnosti

Politika privatnosti
Linderior d.o.o na web domeni www.linderior.com u svrhu komunikacije s posjetiteljima i za marketinške svrhe prikuplja određene osobne podatke od korisnika. Ova politika privatnosti objašnjava kako Linderior d.o.o obrađuje Vaše osobne podatke. Usmjereni smo na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. 
Linderior d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Nikole Tesle 10, 40323 Prelog je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
Ovaj se dokument može ispisati za referencu pomoću naredbe ispisa u postavkama bilo kojeg web preglednika. 
Upravitelj podataka i Vlasnik stranice
Linderior d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Nikole Tesle 10, 40323 Prelog
E-mail za kontakt s vlasnikom: info@linderior.com
Tipova podataka koje web stranica prikuplja
Među vrstama osobnih podataka koje ova web stranica prikuplja sama ili putem trećih strana su: ime; prezime; broj telefona; adresa; email adresa; kolačići; podaci o upotrebi. Potpuni detalji o svakoj vrsti prikupljenih osobnih podataka daju se u posebnim odjeljcima ove politike o privatnosti ili u posebnim tekstovima objašnjenja koji su prikazani prije prikupljanja pojedinih podataka. Korisnik web stranici osobne podatke može svojevoljno ustupiti ili, u slučaju podataka o upotrebi, podaci se mogu automatski prikupiti prilikom korištenja ove stranice. Ako nije drugačije navedeno, svi podaci zatraženi na ovoj web stranici su obavezni i njihovo ne pružanje može onemogućiti pružanje određenih usluga stranice. U slučajevima kada u ovoj stranici izričito stoji da neki podaci nisu obvezni, korisnici su slobodni ne komunicirati ove podatke bez posljedica po dostupnost ili funkcioniranje usluge. Korisnici koji nisu sigurni koji su osobni podaci obavezni slobodni su kontaktirati vlasnika stranice za više informacija. Svaka upotreba Kolačića – ili drugih alata za praćenje – ovoj web stranici ili vlasnicima usluga trećih strana koje koristi ova stranica služi u svrhu pružanja usluge koju traži korisnik, pored bilo koje druge svrhe opisane u ovom dokumentu i u pravilima o kolačićima. Korisnici su odgovorni za sve osobne podatke treće strane dobivene, objavljene ili podijeljene putem ove web stranice i potvrđuju da imaju suglasnost treće strane da podatke dostave Vlasniku.
Način i mjesto obrade podataka
Način obrade podataka
Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere radi sprečavanja neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili neovlaštenog uništavanja podataka. Obrada podataka vrši se korištenjem računala, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Uz Vlasnika, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim tipovima odgovornih osoba uključenih u rad ove web stranice (administracija, prodaja, marketing, pravna, sistemska administracija) ili vanjskim stranama (pružatelji tehničkih usluga trećih strana, nosači pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke) koji su po potrebi imenovani od strane Vlasnika. Ažurirani popis ovih stranaka može se u bilo kojem trenutku zatražiti od Vlasnika.
Pravna osnova obrade podataka
Vlasnik može obrađivati osobne podatke koji se odnose na korisnike ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:
• Korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više određenih svrha;
• pružanje podataka je neophodno za postizanje ugovora s korisnikom i / ili za sve pred ugovorne obveze;
• obrada je potrebna radi poštivanja zakonske obveze kojoj je Vlasnik podložan;
• obrada je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi Vlasnik ili treća strana.
U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći u razjašnjenju konkretne pravne osnove koja se odnosi na obradu, a posebno je li pružanje Osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili uvjet potreban za sklapanje ugovora.
Mjesto obrade podataka
Podaci se obrađuju u uredima Vlasnika i na bilo kojim drugim mjestima gdje su smještene stranke uključene u obradu. Ovisno o korisnikovoj lokaciji, prijenos podataka može uključivati prijenos korisničkih podataka u zemlju koja nije njegova. Da bi saznali više o mjestu obrade takvih prenesenih podataka, korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži detalje o obradi osobnih podataka. Ako se primjenjuju širi standardi zaštite podataka od onih propisanih u EU, korisnici također imaju pravo na informacije o pravnim osnovama prijenosa podataka u zemlju izvan Europske unije ili u bilo koju međunarodnu organizaciju koju uređuje međunarodno javno pravo ili osnovanu od dvije ili više država, poput UN-a i o sigurnosnim mjerama koje je Vlasnik poduzeo radi zaštite svojih podataka. Ako se dogodi takav prijenos, korisnici mogu saznati više provjerom odgovarajućih dijelova ovog dokumenta ili se informirati s vlasnikom pomoću podataka navedenih u odjeljku za kontakt.
Vrijeme pohrane podataka
Osobni podaci se obrađuju i pohranjuju onoliko dugo koliko to zahtijeva svrha u kojoj su prikupljeni. 
Stoga:
• Osobni podaci prikupljeni u svrhe povezane s izvršavanjem ugovora između Vlasnika i Korisnika zadržavaju se sve dok takav ugovor nije u potpunosti izveden.
• Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa Vlasnika čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunile takve svrhe. Korisnici mogu pronaći posebne informacije u vezi s legitimnim interesima koje nastoji Vlasnik u relevantnim dijelovima ovog dokumenta ili se mogu obratiti Vlasniku.
Vlasniku se može omogućiti zadržavanje osobnih podataka duže vrijeme kad god je Korisnik dao suglasnost za takvu obradu, sve dok takav pristanak ne bude povučen. Nadalje, Vlasnik može biti obvezan čuvati osobne podatke duže vrijeme, kad god je to potrebno radi izvršavanja zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela. Nakon isteka roka zadržavanja osobni se podaci brišu. Stoga se pravo pristupa, pravo brisanja, pravo ispravljanja i prenosivost podataka ne mogu ostvariti nakon isteka roka zadržavanja.
Svrha pohrane podataka
Podaci koji se odnose na Korisnika prikupljaju se kako bi Vlasnik mogao omogućiti pružanje svoje usluge, ispuniti svoje zakonske obveze, odgovoriti na zahtjeve za izvršenjem, zaštititi njegova prava i interese (ili interese svojih korisnika ili trećih strana), otkriti bilo kakve zlonamjerne ili lažne aktivnosti, kao i za sljedeće: kontaktiranje korisnika i Google Analytics. Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, , itd.) Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno nas je obavijestiti na e-mail: . Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Za specifične podatke o Osobnim podacima koji se koriste u svaku svrhu, Korisnik se može informirati u odjeljku “Detaljni podaci o obradi osobnih podataka”.
Informacije o obradi osobnih podataka
Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i koristeći sljedeće usluge:
• Analytics – marketinške svrhe
• Kontaktiranje s korisnikom
Prava korisnika
Korisnici mogu ostvarivati određena prava u pogledu svojih podataka koje obrađuje Vlasnik. 
Korisnici imaju pravo učiniti sljedeće:
• U svakom trenutku povući njihov pristanak. Korisnici imaju pravo povući pristanak tamo gdje su prethodno dali suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka.
• Uložiti prigovor na obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo prigovoriti na obradu njihovih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi, a ne njihovom pristanku. Daljnje pojedinosti nalaze se u posebnom odjeljku u nastavku.
• Pristupiti njihovim podacima. Korisnici imaju pravo saznati da li podatke Vlasnik obrađuje, dobiti uvid u određene aspekte obrade i dobiti kopiju podataka koji su u obradi.
• Provjeriti i tražiti ispravak podataka. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost svojih podataka i tražiti da budu ažurirani ili ispravljeni.
• Ograničiti obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, ograničiti obradu svojih podataka. U ovom slučaju, Vlasnik neće obraditi njihove podatke u bilo koju drugu svrhu osim pohrane.
• Zatražiti da se njihovi osobni podaci obrišu ili uklone na drugi način. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti brisanje svojih podataka od Vlasnika.
• Dobiti njihove podatke od Vlasnika i prenijeti ih drugom regulatoru. Korisnici imaju pravo primiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te ih, ako je to tehnički izvedivo, bez ikakvih prepreka proslijediti drugom pružatelju usluge. Ova odredba primjenjuje se pod uvjetom da se Podaci obrađuju automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na pristanku Korisnika, na ugovoru u kojem je Korisnik sudionik ili na pred ugovornim obvezama.
• Uložiti prigovor. Korisnici imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka. U Republici Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, na čijim stranicama možete pronaći
dodatne informacije o načinu kontaktiranja.
Detalji o pravu prigovora
Korisnici moraju znati da, ukoliko se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, mogu u svakom trenutku prigovoriti toj obradi bez potrebe opravdanja. Kako bi saznali da li Vlasnik obrađuje Osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, korisnici se mogu informirati u odgovarajućim odjeljcima ovog dokumenta. 
Kako iskoristiti ta prava?
Svaki zahtjev za ostvarivanje korisničkih prava može se uputiti Vlasniku putem podataka za kontakt koji su navedeni u ovom dokumentu. Ti zahtjevi se izvršavaju besplatno, a Vlasnik će im odgovoriti u najkraćem mogućem roku i uvijek u roku od mjesec dana.
Kontakt
Ukoliko imate pitanja vezana uz vaše podatke prikupljene korištenjem ove internetske stranice  ili bilo kakav zahtjev obratite nam se:
Poštom na adresu Vlasnika: Linderior d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Nikole Tesle 10, 40323 Prelog
E-mailom na adresu: info@linderior.com.
Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka
Pravne radnje

Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u pravne svrhe od strane Vlasnika na sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih radnji proizašlih iz nepravilne uporabe ovih web stranica ili srodnih usluga. Korisnik izjavljuje da je svjestan da se od vlasnika može zahtijevati otkrivanje osobnih podataka na zahtjev državnih tijela. 
Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika
Uz podatke sadržane u ovim pravilima o privatnosti, ove web stranice mogu Korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije koje se odnose na određene usluge ili prikupljanje i obradu osobnih podataka na zahtjev. 
Sistemski zapisi i održavanje 
U svrhu rada i održavanja, ove web stranice i bilo koje usluge trećih strana mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovim web stranicama (zapisnici sustava) koji u tu svrhu koriste druge osobne podatke (poput IP adrese). 
Informacije koje nisu sadržane u Politici Privatnosti
Više pojedinosti o prikupljanju ili obradi osobnih podataka Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti od Vlasnika. Pogledajte kontakt podatke na početku ovog dokumenta. 
Kako se rješavaju zahtjevi “Ne prati”
Ova web stranica ne podržava zahtjeve “Ne prati”. Da biste utvrdili da li neka od usluga treće strane koje stranica koristi ispunjava zahtjev “Ne prati”, pročitajte njihova pravila o privatnosti. 
Promjene ove Politike privatnosti
Vlasnik zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni ovu Politiku Privatnosti tako što će obavijestiti svoje korisnike na ovoj stranici i eventualno unutar ove prijave i / ili – koliko je to tehnički i pravno moguće – poslati obavijest korisnicima putem bilo kakvih kontakt podataka dostupnih Vlasniku. Toplo se preporučuje često provjeravati ovu stranicu, odnoseći se na datum posljednje izmjene naveden na dnu. Ako promjene utječu na aktivnosti obrade koje se obavljaju na temelju korisnikovog pristanka, Vlasnik će pribaviti novu suglasnost od Korisnika, ako je potrebno.
Datum zadnje izmjene: 15.02.2023.